Zespół Szkół z UJN

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Komunikaty Komunikaty dla uczniów Termin oddania bibliografii i planu prezentacji

Termin oddania bibliografii i planu prezentacji

Email Drukuj PDF
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Twoja wyszukiwarka

Uczniowie klas trzecich liceum są zobowiązani do oddania bibliografii i planów prezentacji 

do dnia 31 marca 2010r.


 

KONCERT NOWOROCZNY

      W środę 14.01.2015 roku w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania odbył się pierwszy w historii szkoły  koncert noworoczny, zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Lidzbarku Warmińskim filia w Górowie Iławeckim. Otwarcia  koncertu dokonał Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej dr hab. Andrzej Bukowski oraz  Dyrektor ZSzUJN Pani Maria Olga Sycz .Podczas koncertu można było usłyszeć utwory noworoczne oraz  kolędy w języku polskim i ukraińskim. Młodzi artyści zagrali na takich muzycznych instrumentach, jak skrzypce, klarnet , saksofon , flet , gitara, fortepian itp. Artystom i ich nauczycielom serdeczne  podziękowania oraz gratulacje złożył Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie p. Jacek Kostka i Wójt Gminy Górowo Iławeckie p. Bożena Olszewska Świtaj. Natomiast licznie zgromadzona publiczność nagrodziła uzdolnioną młodzież gromkimi brawami.

 

                                                                                                                              Vladyslava Ratushynska

 
KONKURSY POLONISTYCZNE

 {AF}     W I semestrze tego roku szkolnego uczniowie gimnazjum ZSzUJN w Górowie Iławeckim przygotowali prace prezentujące w różnych formach literackich ich plany kariery na powiatowy konkurs „Moja kariera, moja przyszłość”, organizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Jury – zgodnie z regulaminem – brało pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu, umiejętność zarażenia odbiorcy swoją wizją, dobór środków oraz poprawność wybranej formy.{/AF}

 
Święty Mikołaj w naszej szkole
{AF}

Dnia 19.12.2014 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia św. Mikołaja. Pani Dyrektor Maria Olga Sycz złożyła nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie odczytała osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i sporcie oraz serdecznie pogratulowała wysokich osiągnięć. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Lidii Maksymik przygotował słodkie upominki dla nauczycieli i uczniów.

Marta Koziej{/AF}
 
Nasza szkoła w Brukseli
{AF}

Niedawno w Brukseli odbyły się Dni Wschodniego Partnerstwa. Ważnym elementem wydarzenia była wystawa prac naszych uczniów, która została wykonana w ramach projektu Rozwój Przedsiębiorczości Wśród Młodzieży Szkolnej Opartej na Twórczości Artystycznej i Rzemieślniczej.{/AF}

 
Jan Karski, Sejm i my
{AF}

Dnia 28 listopada bieżącego roku w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem Jan Karski: Człowiek i H/historia. Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Organizatorami tego spotkania była Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska przy współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA. Honorowy patronat objął Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski.

Rosnące zróżnicowanie polskiego społeczeństwa na tle etnicznym, kulturowym czy światopoglądowym stanowi dodatkowe zobowiązanie i wyzwanie dla dzisiejszego społeczeństwa aby promować dialog, tolerancję i solidarność. Ponad setka przedstawicieli oświaty, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i uczniów dyskutowała o zjawisku dyskryminacji i sposobach jej zapobiegania. Debatowano o odwadze cywilnej przeciwstawianiu się krzywdzeniu innych i o tym jak wzmacniać postawy antydyskryminacyjne. {/AF}